ÚDRŽBA ZELENĚ

ÚDRŽBA ZELENĚ

Údržba exteriérové zeleně: tento okruh činností v sobě zahrnuje sekání trávníků a křovin.

Zalévání zeleně, likvidace plevelů a náletových dřevin, stříhání a prořezávání zeleně.